“காலத்திற்கேற்ற அறிவுப் பெட்டகம்” -முனைவர் கலாவதி MA PhD (குழந்தைப் பாடல் ஆய்வாளர்)

"அன்று தாத்தா பாட்டி கூறிய கதைகளைக் கேட்டு அனுபவித்ததைப் போல இன்று இந்தப் பாடல்கள் கேட்கும்போது உணரமுடிகிறது. கணினியில் தீட்டிய ஓவியங்கள்,  குழந்தைகளின் ஆர்வம் தூண்டும் விதத்தில் அமைந்திருப்பது இந்தப் புத்தகத்தின் சிறப்பு." - மணியம் செல்வன்

Anju Boodham Song: 

There cannot be a better way to introduce the five elements, say experts. ‘Anju Boodham’ song introduces all the five elements with what positive things we can do with them. A song that inculcates optimism to children via the elements.

 

‘Gandhi Thaathaa’ song:

The song runs as a conversation between a boy & Gandhi. Three of Gandhian philosophies are simplified for children in this song.

 

 

 


Leave a comment

×